Wat met het facebook-account van een dierbare overledene?

facebook na overlijden.jpg

Na een overlijden, biedt Facebook twee opties met het account van een overledene.

U kan Facebook melden dat de persoon wie een account beheerde is overleden. Facebook zal de account van de overledene vervolgens een herdenkingsstatus geven. U ziet dan naast de naam van de overledene verschijnen: Ter nagedachtenis van…

Indien dit is ingesteld in de privacyinstellingen, biedt Facebook de mogelijkheid om de overledene digitaal te blijven herinneren. Vrienden en kennissen kunnen herinneringen op de tijdlijn blijven plaatsen. De inhoud die de overledene heeft gedeeld tijdens zijn leven, blijft zichtbaar voor het publiek aan wie dit oorspronkelijk werd gedeeld. U kan voor uw overlijden, een contactpersoon voor herdenkingsstatus instellen. Door dit in te stellen heb je zekerheid dat uw facebook beheerd blijft na uw overlijden.

Bevestigde familieleden kunnen Facebook als tweede optie vragen het account permanent te verwijderen.