Een naaste is te komen overlijden…  Hoe meldt u dit best aan familie, vrienden en kennissen?

De meest vertrouwde en voorkomende manier is het overlijden melden middels het versturen van rouwbrieven.  Rouwbrieven zijn persoonlijk, formeel en zijn ingeburgerd in onze manier van afscheid nemen.

Daarnaast kan het overlijden gemeld worden via dag- en weekbladen. De meeste dagbladen bieden de mogelijkheid om regionaal (per provincie) een overlijdensbericht te plaatsen.

Op heden wordt de digitale weg ook steeds vaker gebruikt om vrienden en kennissen te informeren.

 

Rouwbrieven – overlijdensbrieven – doodsbrieven

De rouwbrief heeft een rijke geschiedenis in onze uitvaartcultuur. In de lage landen werden oorspronkelijk handgeschreven rouwbrieven verstuurd ter kennisgeving van een overlijden. Begin vorige eeuw werd deze handgeschreven rouwbrief vervangen door gedrukte exemplaren. Dit waren de karakteristieke rouwbrieven met brede zwarte of paarse rand.

Na verloop van tijd veranderden zowel het uitzicht van de rouwbrief als de toon van de rouwbrief. De brede zwarte randen werden vervangen door warmere afbeeldingen als bloemen, natuurbeelden of persoonlijke afbeeldingen. Daarnaast wordt het strikt formele taalgebruik minder noodzakelijk geacht dan enkele decennia terug. Men maakt met andere woorden de rouwbrief persoonlijker, zowel naar stijl als inhoud.

Rouwkaarten zijn in de mode en vervangen meer en meer de traditionele rouwbrief.

Planckaert Uitvaartzorg heeft een uitgebreide catalogus ter beschikking van diverse rouwbrieven en rouwkaarten. 

U hebt verschillende kleurkeuzes voor het papier; kleur wit, gebroken wit, ivoor… Daarnaast kunt u ook kiezen uit verschillende papiersoorten, structuren en grammages. 

De prijzen voor rouwbrieven zijn afhankelijk van de aantallen en het type rouwbrief (enkele vs dubbele). Bij Planckaert Uitvaartzorg dient u rekening te houden met een prijs van 135 euro voor 100 dubbele rouwbrieven (gerild en geplooid, inclusief passende omslag.) Het versturen van deze 100 rouwbrieven kost u 97 euro aan prior rouwpostzegels.

Digitale kanalen

We leven in een digitale wereld. En ja, het digitale gebeuren kent ook meer en meer zijn weg naar de uitvaartwereld. De PDF-versies van de gedrukte rouwbrieven worden vaak vermeld op de website van uitvaartondernemingen. Naast het digitaal consulteren van de rouwbrief, wordt vaak ook de mogelijkheid geboden om digitaal te condoleren. Planckaert Uitvaartzorg biedt via een afzonderlijke pagina op de website – dewelke specifiek toegankelijk is via de url: www.digitaalcondoleren.be – de mogelijkheid om rouwende families via de digitale weg uw rouwbetuiging over te brengen.

We merken dat de digitale versie van de rouwbrief ook meer een meer zijn weg kent naar sociale netwerken als Facebook. Vaak wordt een .jpeg versie van de rouwbrief gepost als foto. Dit bericht wordt vervolgens door vrienden en kennissen verder gedeeld waardoor sociale netwerken ook hun rol gaan spelen in het aankondigen van een overlijden.

 

 

Rouwaankondiging in dag- en weekbladen

Een aankondiging van een overlijden in dag- of weekblad kan zowel als enige vorm van kennisgeving of als aanvulling op verstuurde rouwbrieven. 

Heeft de overledene of de familie van de overledene een uitgebreide vrienden en kennissenkring? Is het moeilijk om iedereen persoonlijk te gaan aanschrijven middels rouwbrieven?  Dan kan een overlijdensbericht in een krant soelaas bieden. Het moeilijke vraagstuk dat dan meestal volgt: in welke krant plaatsen we het rouwbericht?

Hieronder vindt u alvast enkele mogelijke kranten om een rouwbericht te plaatsen:

 • De Standaard (steeds nationaal verschijning)
 • Het Nieuwsblad (kan dagelijks enkel in editie West-Vlaanderen)
 •  De Standaard + Het Nieuwsblad (steeds Nationaal)
 •  Het Laatste Nieuws (kan op dinsdag, woensdag, donderdag, en vrijdag in editie West-Vlaanderen)
 • La Libre Belgique

De prijzen voor een aankondiging in een krant zijn afhankelijk van de grootte van het rouwbericht. Dit is de hoogte x het aantal kolommen (breedte). Standaard wordt de breedte van 2 kolommen aangewend. Daarnaast bepalen de edities de prijs. Houd rekening met een minimumprijs voor een rouwbericht in een provinciale editie van een krant van +-400 euro. Een nationale verschijning bedraagt +- 1000 euro, afhankelijk van de grootte.

Wat vermeldt een rouwaankondiging?

Een rouwaankondiging bestaat uit onderstaande elementen:

 • gegevens van de overledene: naam, geboorte- en sterfdatum, geboorteplaats, overlijdensplaats, echtgeno(o)t(e) van…, titels
 • de familie die het overlijden meldt
 • de eventuele uitnodiging tot de plechtigheid (er kan ook vermeld zijn dat het om een uitvaart in intieme kring gaat).
 • de keuze voor crematie of teraardebestelling
 • mogelijkheid tot een laatste groet
 • de plaats waar de overledene zal rusten
 • bedanking (vb. aan verplegende en verzorgende mensen)
 • correspondentieadres (feitelijk en digitaal)
 • een kort gedichtje