Familiaal, kleinschalig en
lokaal karakter

Elke familie wordt vroeg of laat geconfronteerd met een overlijden. Elke familie is op dit moment vrij van keuze van begrafenisondernemer, ongeacht de gemeente van overlijden, het domicilieadres van de overledene en of het overlijden al dan niet plaatsvond in een rust-  of ziekenhuis.

Dit betekent dat iedereen die geconfronteerd wordt met een overlijden beroep kan doen op de diensten van Planckaert Uitvaartzorg. Een begrafenisondernemer is  niet gebonden aan een geografisch gebied.

Niettegenstaande merken we dat nabestaanden belang hechten aan het kleinschalige, familiale en lokale karakter van Planckaert Uitvaartzorg. Iedere regio heeft immers zijn eigen normen en waarden, ook wat uitvaartzorg betreft.

Om die redenen heeft Planckaert Uitvaartzorg zich gefocust op het aanbieden van kwalitatieve en gepersonaliseerde uitvaartzorg binnen een straal van +- 10 kilometer rond het huidige uitvaartcentrum en het toekomstig uitvaartcentrum in Marke.

Planckaert Uitvaartzorg, uw lokale begrafenisondernemer.

 

Uiteraard staan wij ook steeds ter uwer beschikking in andere regio’s dan hierboven vermeld. Wenst u meer informatie?
Aarzel niet om ons te contacteren. Wij zijn er om u te helpen.