Een (nakend) overlijden in uw
nabije omgeving?

 Wat nu?

 

Planckaert Uitvaartzorg probeert u zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden, daardoor kunt u zich ontdoen van alle praktische zorgen dat een overlijden met zich mee brengt

Uitvaartvoorzorg

Planckaert Uitvaartzorg is uw aanspreekpunt voor het informeren en adviseren betreffende alle mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden voor het praktisch en inhoudelijk regelen van een (toekomstige) uitvaart.

U kan uw uitvaartwensen vastleggen in een laatste wilsbeschikking. Deze omvat de volgende essentiële elementen: begrafenis- of crematie – levensbeschouwing – gemeente van laatste rustplaats en of u al dan niet een uitvaartcontract hebt. U kan HIER een blanco laatste wilsbeschikking downloaden, dat u kan invullen en laten registreren bij de burgerlijke stand van uw gemeente.

Indien u het inhoudelijke aspect van een uitvaart op voorhand wenst vast te leggen, kan dit in een uitvaartcontract met Planckaert Uitvaartzorg. Hiervoor maken we graag een afspraak om u gedetailleerd te informeren over de diverse mogelijkheden en de daaraan verbonden prijzen. Er wordt een overeenkomst opgesteld met Planckaert Uitvaartzorg, die uw persoonlijke uitvaartwensen zal uitvoeren zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Planckaert Uitvaartzorg is niet gebonden aan een uitvaartketen dat ook uitvaartverzekeringen aanbiedt. Echter indien u een uitvaartverzekering wenst, kunnen wij hiervoor een vrijblijvend voorstel doen. Wij hebben nauwe banden met diverse verzekeringsmaatschappijen. Daardoor kunt u opteren voor de verzekering die het best past bij uw behoeften.

Vaststelling overlijden door geneesheer

Bij een overlijden dient steeds een dokter het overlijden vast te stellen. Wanneer het overlijden thuis plaats vindt, contacteert u de huisdokter of dokter van wacht. Deze zal na vaststelling van het overlijden een overlijdensattest opstellen, dateren en ondertekenen.

Wanneer het overlijden in een ziekenhuis plaatsvindt, zal de verantwoordelijke dokter automatisch overgaan tot deze administratieve zaken.

Contacteren van de begrafenisondernemer

Iedereen is vrij om een begrafenisondernemer aan te stellen naar keuze. Planckaert Uitvaartzorg staat dag en nacht als lokaal begrafenisondernemer tot uw dienst. U kan Planckaert Uitvaartzorg bereiken op het algemene nummer 056 22 29 53. U mag ten allen tijde Colette, Randy of Virginie verwachten aan de andere kant van de lijn.

Na vaststelling van het overlijden door de dokter, brengt Planckaert Uitvaarzorg de overledene over naar het private uitvaartcentrum in Kortrijk-Bellegem (vanaf 2e helft 2019 kan dit ook naar het nieuwe uitvaartcentrum in Kortrijk-Marke).

Indien het overlijden in het ziekenhuis plaats vindt, bestaat de mogelijkheid om het lichaam in het mortuarium van het ziekenhuis op te baren. Wees indachtig dat er intiemer en in een huiselijkere omgeving afscheid kan genomen worden in een privaat uitvaartcentrum van Planckaert Uitvaartzorg

Inhoudelijke vormgeving uitvaart

Er wordt een afspraak vastgelegd bij u thuis of in het uitvaartcentrum. Planckaert Uitvaartzorg ontdoet u van alle praktische zorgen, luistert naar uw uitvaartwensen,  verzamelt de nodige gegevens en stelt de nodige documenten op die noodzakelijk zijn bij de aangifte van het overlijden.

Daarnaast dienen een aantal essentiële keuzes gemaakt te worden waarover Planckaert Uitvaartzorg u diepgaand informeert, zowel naar mogelijkheden als de daaraan verbonden prijzen.  Hieronder vindt u alvast enkele belangrijke onderwerpen.

Opstellen draaiboek uitvaart

Een draaiboek is een handig hulpmiddel dat in detail beschrijft hoe de uitvaart werd besproken en hoe deze zal worden uitgevoerd. Dit draaiboek wordt samen met de familie overlopen en aangevuld of aangepast waar nodig. 

Dankzij het draaiboek is er een duidelijke leidraad en weten alle betrokken partijen wat er concreet dient te gebeuren. Samen kan er gestreefd naar een waardig en persoonlijk afscheid. Planckaert Uitvaartzorg bezorgt ook steeds de gedetailleerde prijsopgave van de besproken uitvaart. Dit open en transparant prijsbeleid voorkomt latere onduidelijkheden.

 

Uitvaart

Colette, Randy en Virginie alsook de medewerkers van Planckaert Uitvaartzorg staan persoonlijk garant dat op de dag van de uitvaart alles verloopt zoals besproken.

De hoofdtaak bestaat er op deze dag in om alles vlot, discreet en respectvol te laten verlopen met de doelstelling dat de aanwezigheid van de begrafenisondernemer en het ceremoniëel personeel zo min mogelijk wordt opgemerkt en de overledene centraal komt te staan.

Nazorg

Na de uitvaart staat Planckaert Uitvaartzorg u verder bij om alle administratieve zaken dat een overlijden met zich mee brengt af te handelen. Naast onze persoonlijke hulp, ontvangt u ook steeds de “Gids na overlijden”, een praktische handleiding en naslagwerk voor nabestaanden.

Gezien een overlijden ook fiscale gevolgen heeft, werken wij samen met een consulent gespecialiseerd in vermogens- en successieplanning. Indien gewenst, biedt deze persoon u alle nodige uitleg inzake het optimaal aangeven van de nalatenschap.