Burgerlijke uitvaart

Een burgerlijke uitvaart vindt plaats in een uitvaart aula. Een aula is een neutrale plaats voor gemeenschappelijke bijeenkomsten. De laatste jaren kent het aantal uitvaartplechtigheden in uitvaartaula’s een exponentiële groei. Dit in zowel de aula’s van crematoria, als de private aula’s van uitvaartondernemingen.

Een uitvaartdienst in een aula kan worden voorgegaan door éénieder. Dit kan zowel door een familielid, vriend of kennis van de overledene als iemand die voorzien wordt door Planckaert Uitvaartzorg. De voorgangers waarmee Planckaert Uitvaartzorg nauw samenwerkt, zijn mensen met een diep inlevingsvermogen en zijn uitermate empathisch. Kenmerken die noodzakelijk zijn voor het samenstellen van gepersonaliseerde uitvaart.

De personalisatie van de burgerlijke uitvaart is het grote verschil met een kerkelijke uitvaart. Afscheid nemen in een aula kan op verschillende manieren: foto’s, films, veel muziek, bezinnende teksten, delen van herinneringen… Hierbij wordt geen vast stramien gevolgd en is iedereen vrij de uitvaart op te bouwen zoals men dit zelf wenst.

Kort samengevat: een burgerlijke uitvaart vindt plaats op een neutrale locatie. Dit is meestal de aula van de uitvaartondernemer. (Planckaert Uitvaartzorg beschikt over een aula in het uitvaartcentrum van Bellegem. Ook in het nieuwe uitvaartcentrum van Marke zal een aula met alle nodige faciliteiten ter beschikking staan). Planckaert Uitvaartzorg werkt tevens nauw samen met het crematorium Uitzicht, dat diverse aula’s ter beschikking heeft alsook verschillende professionele uitvaartvoorgangers. 

Een uitvaart in een aula, kan ook steeds christelijk geïnspireerd zijn indien de overledene een gelovige man of vrouw was.

Kerkelijke uitvaart

Bij een kerkelijke uitvaart vindt de plechtigheid plaats in een gewijde kerk of kapel. Dit is niet noodzakelijk de kerk van de parochie waarin de overledene woonachtig was. Deze uitvaartdienst kan bestaan uit een eucharistieviering of gebedsdienst. 

Een kerkelijke uitvaartdienst met eucharistieviering is de klassieke vorm van katholiek afscheid nemen. Deze dienst wordt voorgegaan door een priester. Tijdens een kerkelijke uitvaartdienst met eucharistieviering worden de aanwezigen uitgenodigd tot de communie.

Een kerkelijke uitvaart met gebedsdienst wordt voorgegaan door een diaken of gebedsleider. Een diaken is geen priester, maar een al dan niet getrouwde man die werd opgeleid door de katholieke kerk. De taken van de diaken kunnen zijn: het voorgaan van gebedsdiensten, het assisteren in de eucharistie, het houden van de homilie, het dopen van kinderen, het inzegen van huwelijken… Daarnaast kunnen ook gebedsleiders katholieke uitvaartdiensten voorgaan. In tegenstelling tot priesters en diakens, kunnen dit zowel mannen als vrouwen zijn.

Kort samengevat: een kerkelijke uitvaart wordt altijd voorgegaan door een priester, een diaken of een gebedsleider in een gewijde katholieke kerk of kapel. Wenst u een uitvaart met eucharistieviering (uitnodiging tot communie), wordt deze altijd voorgegaan door een priester. Bij een kerkelijke uitvaart heeft de familie de mogelijkheid tot eigen inbreng inzake lezingen, muziek, intenties bij de voorbeden… Gezien kerkelijke uitvaartplechtigheden steeds zijn opgebouwd volgens een bepaald stramien, is de persoonlijke inbreng beperkter dan bij een burgerlijke plechtigheid. 

Voor meer informatie betreffende kerkelijke uitvaarten, verwijzen we graag naar de website van de katholieke kerk

Meer informatie over de diverse uitvaartlocaties, zowel betreffende kerken als aula’s vindt u onderstaand bij de gemeente waarvan u meer informatie wenst.